You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Hakkımızda

1990 yılından itibaren kalıp sektörünün içinde olmamız ve piyasa ihtiyaçlarını gözeterek kuruluşunu yaptığımız firmamız, bugün yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerini sürdürmektedir. (Suriye, Filistin, Fas, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, İtalya, Mısır, Cezayir, Brezilya, Rusya vb.)

Kalıp ve makine parçası ürünleri üretimi sektöründe, uluslararası standartta en kaliteli, verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir model olmak vizyonu ile: Müşterilerimizin beklentileri konusunda uzmanlaşmış, dünyadaki en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uygulayarak, en üst düzeyde kaliteli, çalışanlarımızı etkin ve verimli bir şekilde karşılamaktayız. Sektörümüzdeki gelişmeyi ve kurumumuzun öncü rolünü sürdürmek, kalıp ve makine parçası ürünlerini, teknolojinin sağlayabildiği en kısa sürede bitirmek ve teslim etmek bizim için önem arz etmektedir.

Ulusal ve uluslararası gelişmiş teknolojileri, kurumumuz ile bütünleştirmek ve bu alanda uluslararası platformda bölgenin öncüsü durumuna gelmek için çalışmaktayız.

Kurumumuz, üretimini uluslararası standartta ve profesyonel meslek mensupları tarafından yapmaktadır. Firma olarak birtakım ilkelere bağlı çalışmaktayız.

Bunlar:

  • Etik kurallara uygunluk: Tüm hizmetlerde, etik kuralların geçerliliğinin titizlikle gözetilmesi,
  • İnsancıllık: İnsan yaşamı ve mutluluğunun her şeyden önemli sayılması,
  • Güvenirlilik: Kurum çalışanlarımızın sözlerinde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmaması,
  • Ekip çalışması: Birbirini yürekten tamamlayan katılımcı ve yaratıcı üyelerden oluşan ekipler kurmak,
  • Çevreye saygı: Fiziksel, biyolojik ve sosyokültürel alanlardan oluşan çevrenin korunmasını, ahlaki ve sosyal sorumluluğumuz olarak kabul etmekteyiz.


Genel anlamda; sıvı, gaz gibi akışkanların kontrollü dolaşımlarını sağlayan, dövme veya kokil döküm yöntemleri ile imal eden fitings imalatçılarına hitap etmekteyiz. Yine aynı konu ile bağlantılı olarak armatür imalatçıları ürünlerimizi kullanmaktadır.

Bulunduğumuz ortam şartlarında hizmet verdiğimiz sektörlere, gereksinim duydukları çeşitliliği sağlamanın yanında birkaç adım daha ileriye gitmenin çalışmalarını yapmaktayız. Bu anlamda, kalıp imalatı hizmeti ile başladığımız noktadan günümüze kadar müşterilerimizin ithal ettikleri ürünlerin dahi birçoğunun imalatını yapmakta ve yaptığımız bu inovativ çalışmalar ile müşterilerimize ve yurt ekonomisine kazanç sağlamaktayız.

Özellikle destek güç olarak durmayı hedef aldığımız müşterilerimize, yerli bir firma olmanın ve yerli bir ürün ile hizmet vermenin avantajlarını sunmaktayız. Müşterilerimizin teknik gereksinimleri, servis ve hatta danışmanlık hizmetlerini yaparak ihtiyaçlarını en kısa sürede, en kesin şekilde karşılamaktayız.